Column
Muskathlon

Als tiener voetbalde ik eindeloos met mijn broertjes in de achtertuin van ons ouderlijk huis. In weer en wind waren we te vinden op dit kleine trapveld dat voor ons vaak als een stadion voelde. In de lente en de zomer verkeerde ons speelveld in een zorgeloze staat en vergde het weinig moeite om de grasmat in goede conditie te houden, alleen af en toe een beetje sproeien. Met de komst van de herfst en de winter verdween ons plezier om te spelen zeer zeker niet, maar het kostte ons meer energie om gebruik te kunnen maken van datzelfde veldje. Vaak moesten we de bezem, de bladblazer of de sneeuwschuiver erbij halen om ons veld samen speelbaar te maken.

Met elkaar van iets een betere plek maken kost vaak moeite. Helemaal als het gaat om van de wereld een betere plek te maken. Dat lijkt vaak als sneeuw schuiven terwijl het nog sneeuwt; alsof we het ene gat dichten met het andere gat; alsof we maar een druppel vormen op de welbekende gloeiende plaat. Allemaal gedachten die pretenderen dat het weinig zin heeft om goed te doen.

Op dit moment lijkt het alsof we leven in een wereld die met een razend tempo afglijdt naar een nieuw dieptepunt. Een wereld waarin we één stap vooruitzetten en daarna weer twee achteruit. Als dat zo is, dan zijn de eerdergenoemde vergelijkingen angstvallig accuraat als het gaat om gerechtigheid en kun je je afvragen: Moeten we wel blijven strijden voor een wereld zonder armoede? Moeten we blijven streven naar een wereld waar elk kind gedegen onderwijs krijgt en alle mensen leven in vrijheid? Is het onze inspanning en aandacht waard als het een hopeloze zaak lijkt?

Ja, dat is het. En gelukkig zijn er meer mensen dan ik alleen die dat vinden. De Verenigde Naties hebben een agenda opgesteld waarmee zij de grootste problemen van de wereld adresseren en daarmee individuen, bedrijven, organisatie en zelfs landen oproepen om met een antwoordt te komen. Dit zijn de Sustainable Development Goals die bereikt moeten worden voor 2030. En die komen erop neer dat we samen bouwen aan een duurzame toekomst voor de komende generaties, waarin we zorgdragen voor de planeet en alles wat daarop leeft en beweegt.

Van de wereld een betere plek maken – oftewel: gerechtigheid – is geen hit-and-run. Gerechtigheid is geen bucketlistdingetje, ze is geen doekje voor het bloeden. Ze is een kernwaarde van het Koninkrijk van de hemel en moedigt ons aan tot een levenshouding waarin we blijven omzien naar hen die hulp nodig hebben. Elke dag opnieuw. Gerechtigheid komt voort uit het hart van God en verlangt blijvende verandering. Gerechtigheid heeft een naam en haar naam is ‘Jezus’. Zoals de profeet Jesaja schrijft in hoofdstuk 61 van zijn boek.

Hij heeft Mij [Jezus] met Zijn Geest gezalfd om goed nieuws te brengen aan nederige mensen. Hij heeft Mij gestuurd om mensen die een gebroken hart hebben, te genezen. Om gevangenen te vertellen dat ze vrij zijn. Om mensen die vastzitten, uit hun gevangenis te halen. Om te vertellen dat het grote feestjaar van de Heer begonnen is. Om te zeggen dat de dag is gekomen dat onze God zijn vijanden zal straffen. Om alle mensen die verdrietig zijn, te troosten. Om alle mensen in Jeruzalem die treuren, weer blij te maken. Ze zullen geen as meer op hun hoofd hebben als teken van verdriet, maar een feestkroon. Ze zullen niet meer gebukt gaan onder verdriet, maar ze zullen blij zijn en feestvieren. Ze zullen worden genoemd: ‘Eiken van rechtvaardigheid,’ en: ‘Bomen door de Heer geplant.’ Zo zal Hij worden geëerd.

(Jesaja 61:1-4, BB)

Dus, wat wordt de strategie van de Muskathlon vanaf nu? We blijven onvermoeid in beweging komen voor mensen in nood. We blijven jou uitnodigen om onderdeel te worden en te blijven van de missie om de wereld een betere plek te maken. Ja, ook als het soms hopeloos lijkt. We zullen blijven trainen, fondsen werven en als het kan ook weer gaan reizen. Onze blik is niet gevestigd op onze omstandigheden, maar op de God Die herstelt, leven geeft, jou liefheeft en aanwezig is in alle omstandigheden. Vanuit dit perspectief is elke inspanning om goed te doen een bouwsteen van een betekenisvol leven.

Golven van gerechtigheid creëer je samen. Samen geven we antwoord op deze grote vraagstukken en gaan we de uitdagingen aan die voor ons liggen. Wat denk jij? Heeft het zin om goed te doen? Wat mij betreft wel! Als de wereld twee stappen achteruit zet, dan zetten wij er drie vooruit.

11.png
Geschreven door
Jesse van Melle

Bewegingsleider Muskathlon Nederland

Column
Muskathlon

5 lessen uit mijn tijd in de gevangenis

Lees volgende Story
kwscot16-route-green-1---dhp_0849_26526550763_o.jpeg